Timof i cisi wspólnicy

Szkicownik portugalski – Okładka