Timof i cisi wspólnicy

Spektakularna strata czasu – Okładka