Timof i cisi wspólnicy

Ralph Azham 2: Śmierć na początku drogi – Okładka