Timof i cisi wspólnicy

Najdłuższy dzień przyszłości – Okładka