Timof i cisi wspólnicy

Lotka. Kroniki z piekieł – Okładka