Timof i cisi wspólnicy

Komiks kontra sztuka

Okładka
Status:
Wyprzedany
Cena:
69,00
Autor:
Bart Beaty
Tłumaczenie:
Aneta Kaczmarek
Marek Cieślik
Data wydania:
7/10/2013
Druk:
czerń i biel
Format:
168X230 mm
Liczba stron:
256
Oprawa:
miękka
Papier:
offset

Opis

Pozornie relacja między komiksem a sztuką wysoką niegdyś wydawała się prosta – paski i zeszyty komiksowe mogły stanowić źródło inspiracji, ale nigdy nie postrzegano ich jako dzieło sztuki w pełnym tego słowa znaczeniu. Mimo że ten tradycyjny podział powoli odchodzi do lamusa, światy komiksu i sztuki wciąż zajmują dwie zupełnie odmienne przestrzenie społeczne.Komiks kontra sztuka poddaje analizie relację między komiksem i najwyższej rangi instytucjami kulturalnymi, włączając w to muzea, domy aukcyjne oraz prasę o sztuce. Analiza Barta Beaty’ego skupia się na dwóch pytaniach: dlaczego przez niemal cały wiek XX komiksy były wykluczane z kręgu zainteresowań historii sztuki oraz, co to znaczy, że produkcja komiksów jest teraz ściślej związana ze światem sztuki. Po raz pierwszy, postrzegając te relacje poprzez pryzmat socjologii kultury, Beaty prezentuje zupełnie nowatorskie podejście do formy sztuki, jaką jest komiks.BART BEATY jest profesorem na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu w Calgary.

Patronat

Te translation was supported by a grant from the Canada Council for the Arts. Tłumaczenie książki zostało wsparte grantem z the Canada Council for the Arts.

Książka została wydana we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier w Łodzi jako Zagraniczny Wybór MFKiG.