Timof i cisi wspólnicy

Kłamstwo i jak to robimy – Okładka