Timof i cisi wspólnicy

Jesteś moją matką? (wyd. 2) – Okładka