Timof i cisi wspólnicy

Iskry 3. Dzień przesilenia – Okładka