Timof i cisi wspólnicy

Futura nostalgia – Część 1. – Okładka