Timof i cisi wspólnicy

Fun home (wyd. IV) – Okładka